A

 

 

 

Gotinén pésiyan,

Kürtatasözü

Kurmê darê ji darê nebe, dar puç nawî

Agacin kurdu agaçtan olmasaydi agaci çürütmezdi

Etkinlikler